Door Henk Boeve

Heel moeilijk te zeggen hoeveel mensen kerstavond aanwezig waren bij de Volkskerstzang in Emst. Het waren er in ieder geval heel veel. Het was dan op het Hezeplein tussen garage Riphagen en De Emsterie een drukte van belang.

Voor de elfde keer werd deze Volkskerstzang georganiseerd en men kon genieten van kerstliederen, gespeeld door de plaatselijk muziekvereniging Prins Bernhard.

Om klokslag half negen werd iedereen welkom geheten door Tacco Hoppener, en hij deed ook het dankwoord. Twee bekende Emsternaren, te weten Ankie Lammers en Harmen Keizer, lazen het kerstevangelie voor. De organisatie had in het verleden een draaiboek gemaakt en alles was tot in de puntjes geregeld. Bezoekers konden zich zelfs verwarmen aan een aantal brandtonnen. Op een groot scherm konden de bezoekers de tekst lezen van de liederen die gezongen werden.

De Volkskerstzang eindigde met het zingen van “Ere zij God”, wederom onder muzikale begeleiding van muziekvereniging Prins Bernhard. Daarna werd er warme chocomelk en glühwein geschonken, aangeboden door de Emsterie, en daar werd gretig gebruik van gemaakt.

De samenwerking tussen de Hervormde Gemeente Emst en muziekvereniging Prins Bernhard was uitstekend en ze kunnen terugzien op een bijzonder geslaagde Volkskerstzang, waar op een eenvoudige mooie manier de Emster bevolking samengebracht werden.