Vaassen Actief

    Meer informatie

    redactie@vaassenactief.nl

    Let op, wanneer u ons persberichten inclusief foto’s stuurt, plaatsen wij deze met veel plezier. Wel wijzen wij u daarbij op het volgende: Zorg ervoor dat de foto’s, en eventuele teksten, vrij zijn van auteursrecht. Indien dit niet het geval is, en Vaassen Actief krijgt hier een boete voor, wordt deze op de inzender verhaald.