Burgemeester Tom Horn heeft meegeholpen met het inzaaien van de Vlindertuin bij Veluws Museum Hagedoorns Plaatse in de buurtschap Zuuk. Hij deed dat samen met René Blok (links op de foto) en Jaap Broer. Blok is initiatiefnemer van het project Van Zwerfafval naar Vlinder en Broer vrijwilliger van dit streekmuseum.

Honderden basisscholieren zamelden plastic doppen in van melk- en frisdrankpakken voor een vlinder-kunstwerk. Dit kunstwerk komt op een prominente plek in de gemeente Epe te staan met als doel: passanten wijzen op de schade die zwerfafval toebrengt aan de natuur. Vlinders helpen juist mee de natuur in stand te houden, benadrukte de burgemeester in een korte toespraak.

Omdat de mensen van zwerfvuil tot vlinder zoveel mogelijk mensen willen betrekken bij dit project worden er gratis knijpers beschikbaar  gesteld.

Het kunstwerk zou in april worden onthuld, maar die datum bleek niet haalbaar vanwege de coronacrisis. Er wordt naar een nieuwe datum gezocht later dit jaar.