De gemeente Epe wil voor een gedeelte van de Kouwenaarsweg in Vaassen eenrichtingsverkeer instellen. Dat is de weg waaraan voetval vereniging KCVO en autobedrijf Zweekhorst gevestigd zijn. Een ontwerp-verkeersbesluit daarover heeft 6 weken ter inzage gelegen. Over dit besluit zijn twee brieven ofwel zienswijzen, zoals dat officieel heet, binnengekomen bij de gemeente.
In één brief was de afzender positief en blij dat deze maatregel genomen gaat worden terwijl de schrijver van de andere brief juist tegenargumenten bracht om dit niet te doen. Het college van B&W heeft daarop antwoorden gegeven, waarom zij vasthouden aan het voorgenomen besluit om eenrichtingsverkeer in te stellen.
Voordat dit verkeersbesluit definitief wordt hebben de inwoners van de gemeente Epe nog een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen die besluit. Na afronding van de bezwarentermijn kan de verkeersmaatregel dan echt worden uitgevoerd.
Foto: Google maps