Vier inwoners van de gemeente Epe kregen in april te horen dat ze Koninklijk zijn onderscheiden. Burgemeester Tom Horn feliciteerde hen toen via een videoverbinding vanuit het gemeentehuis. Het was in deze fase van de coronacrisis niet mogelijk om deze onderscheiden inwoners thuis te bezoeken of op het gemeentehuis te ontvangen.

Op vrijdag 3 juli heeft burgemeester Tom Horn hen bezocht en de lintjes uitreiken.

Mevrouw C. (Corrie) van Bottenburg-Eisenga uit Epe, 77 jaar, Lid in de Orde van Oranje Nassau was de eerste waar de burgemeester op bezoek ging.
Mevrouw Van Bottenburg begeleidt en instrueert mensen met niet aangeboren hersenletsel. Zij helpt deze mensen (meestal een groep van 6 personen) wekelijks met het maken van olieverf schilderijen. Deze dagbesteding vindt plaats in de galerie van Ben Aa Creatieve Dagbesteding in Epe.

Mevrouw Van Bottenburg heeft ook jarenlang gewerkt als verpleegkundige in verpleeghuis Wendhorst in Heerde. Dit heeft haar gemaakt tot een allround deskundige op het gebied van verzorging voor mensen die deze hulp zo dringend nodig hebben.

De Gereformeerde Kerk Epe (de Regenboogkerk) heeft een actieve en creatieve groep leden, de KIA Groep (Kunst in Antenne), die kunst en cultuur onderdeel wil laten zijn van het kerkelijke gemeenteleven. Mevrouw Van Bottenburg is voorzitter van deze groep en geeft sturing aan de exposities die in gebouw Antenne, onderdeel van de Regenboogkerk, worden gehouden. De KIA Groep ondersteunt ook het zogenoemde gemeenteproject: activiteiten die zorgen voor verbinding en saamhorigheid met het accent op creativiteit en kunst.

Naast dit alles is zij reeds 15 jaar lang 24 uur per dag mantelzorger voor haar man. Door haar dagelijkse zorg wordt de professionele zorg ontlast. Op laatstgenoemde hulp wordt slechts heel beperkt een beroep gedaan.