‘’Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes’’

Op maandagavond 30 september kwamen de teams van de basisscholen de Krugerstee en ’t Mozaïek en kinderopvang KOM, allen gelegen in Vaassen west, bijeen om elkaar beter te leren kennen en te onderzoeken waar (meer) samenwerking mogelijk is.

Vanwege ontwikkelingen in de wijk zoals de nieuw- of verbouw van de Krugerstee en de plannen voor de groenstrook tussen de scholen en de buitenschoolse opvang, kwam als vanzelf de noodzaak van nauwere samenwerking naar boven drijven. Zo’n 60 medewerkers onderzoeken welke dromen ze hebben voor de wijk en hoe ze daar samen in op kunnen trekken.

Een mooi initiatief om alle kinderen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd te kunnen bedienen wat nodig is, nu en in de toekomst. De avond had een informeel karakter met een maaltijd, workshops en veel tijd voor een ontmoeting.
Een mooie eerste stap op weg naar een hopelijk langdurige samenwerking!