Op woensdag 24 augustus 2022 zal er weer een zomerzangavond worden gehouden in de Dorpskerk van Vaassen. Het orgel zal dan worden bespeeld door Peter R. Witteveen.

De organist heeft voor deze gelegenheid gekozen voor liederen uit de bundel van Johan de Heer, die voor de meeste zanglustigen zeker vertrouwd zullen voorkomen. Zoals bijvoorbeeld “Welk een vriend is onze Jezus” en “Daar ruist langs de wolken”. Het zingen wordt regelmatig afgewisseld door orgelspel, zodat u als zanger weer even op adem kunnen komen..

U bent van harte welkom! Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid om nog even na te praten. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden als tegemoetkoming in de kosten van de avond.