Tot en met 21 februari kunnen inwoners, overheden, bedrijven en organisaties hun mening, bezwaren of aandachtspunten indienen rondom het nieuwe Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Het insturen van een klacht, mening of bezwaar heet een zienswijze en deze kan bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden ingediend. De gemeente Epe wil opnieuw een krachtig signaal afgeven over de ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Het is de bedoeling om samen met de betrokken Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland gezamenlijk een zienswijze in te dienen bij het ministerie en ook een specifieke aanvulling vanuit Epe op te stellen.

Naast de zorg over milieueffecten en vlieghoogten is de gemeente Epe nog steeds van mening dat ook een oplossing voor laagvliegen moet zijn bereikt voordat luchthaven Lelystad Airport open kan. Specifiek voor Epe geldt ook nog de zorg over het gebied dat onder de invloed van het vliegveld Teuge valt. Daarover bestaat de nodige bezorgdheid gelet op de combinatie van de vliegroutes van Lelystad, het verplaatsen van kleinere luchtvaart van Lelystad naar onder andere. Teuge en het bestaande gebruik van de vliegveld wat tot een toename van de vliegbewegingen en hinder kan leiden.

Input gemeenteraad op 7 februari
Het college van burgemeester en wethouders van Epe vindt het belangrijk dat ook de gemeenteraad haar inbreng levert voor de reactie vanuit Epe. Daarom zal in de raadscommissievergadering van donderdag 7 februari de gemeenteraad gevraagd worden naar hun aanvullende aandachtspunten, die specifiek voor Epe van belang zijn.

Bron: Gemeente Epe