Op het zomerfeest van de Buurtraad Geerstraat is de zaterdagmiddag voor de kinderen. De spellencommissie heeft dit jaar ook weer een gevarieerd programma bedacht. Op het terrein waren verschillende spelletjes uitgezet. Ook gingen we terug in de tijd met Freek Bomhof. Freek vertelde aan de hand van oude foto’s over de geschiedenis van de buurt.