Vanaf maandag 18 mei mag er geen water meer uit oppervlaktewater worden gebruikt voor bijvoorbeeld besproeiing van gewassen. Waterschap Vallei en Veluwe heeft dit besloten in verband met de aanhoudende droogte.

Uitzonderingen

Het onttrekkingsverbod geldt niet voor officiële inlaat- of overloopgebieden voor water uit de IJssel, zoals het Inlaatgebied Terwolde, De Hoenwaard en de Polder Hattem.

Schade

Het droog vallen van oppervlaktewateren als beken en sloten zorgt voor een verslechtering van de waterkwaliteit. Dit effect treedt ook op bij een daling van het grondwaterpeil. Andere mogelijk negatieve gevolgen van droogte zijn: schade aan de landbouw en de natuur. Ook wegen en gebouwen kunnen schade oplopen door verdroging.

Controles

Het verbod is onder meer van toepassing op sloten, beken en kanalen die geen water uit de IJssel, Randmeren en Nederrijn afvoeren. Het Waterschap Vallei en Veluwe gaat controleren of het onttrekkingsverbod wordt nageleefd.

Zie voor meer informatie: www.vallei-veluwe.nl/droogte

Bron bericht: Waterschap Vallei en Veluwe