Uit handen van wethouder Robert Scholten de leerlingen van groep 5 en 6 van zowel de Violier als de W.G. van de Hulstschool de eerste prijs voor de scholencompetitie. Elk jaar wordt deze scholenstrijd gevoerd bij De Koekoek.

Tijdens het schoolzwemmen wordt er een reeks aan activiteiten afgewerkt waar punten mee te verdienen zijn. Dit jaar lag de nadruk vooral op samenwerken en minder op snelheid en prestatie.

Alle leerlingen hebben geprobeerd zo ver mogelijk onder water te zwemmen. Daarnaast werd er per groep een spel gespeeld waarbij het belangrijk was dat de bal zo goed mogelijk werd doorgegeven en zo min mogelijk te water zou raken.

Als laatste moesten de leerlingen een klasgenoot die op een stoel op een mat zat zo vaak mogelijk heen en weer brengen.
Omdat het programma van het schoolzwemmen dit jaar voor het eerst veel meer nadruk legt op samenwerken, plezier maken en in spelvorm leren zwemmen en overleven in het water, werd de scholencompetitie hier ook op aangepast.

De leerlingen van de winnende scholen, die elk 85 punten behaalden, werden afgelopen week tijdens hun schoolzwemles verrast. Niet alleen was de wethouder aanwezig, ook waren er veel ouders en grootouders die al wisten dat de prijs gewonnen was, aanwezig.

Het werden twee feestelijke uitreikingen, ter afsluiting van een mooie strijd. Nu de taak aan de beide scholen om de titel volgend schooljaar zo goed mogelijk te verdedigen.