Op Quickbornlaan zijn de afgelopen jaren helaas verschillende ongevallen gebeurd. Het gaat daarbij om de kruispunten met de Willem Tellstraat en de Hoofdstraat-Bloemstraat. Gemeente Epe heeft daarom plannen gemaakt om de verkeersveiligheid op deze kruispunten te verbeteren.

 

Kruispunt met Willem Tellstraat

Op de kruising met de Willem Tellstraat is in maart 2020 een zogeheten inritconstructie gerealiseerd. Deze verhoogde aanpassing aan het wegdek biedt twee voordelen. Het verkeer remt af voordat het de Quickbornlaan oprijdt. En het kruispunt valt beter op.

Kruispunt met Hoofdstraat-Bloemstraat

Het kruispunt Quickbornlaan-Hoofdstraat-Bloemstraat staat voor dit jaar op de planning om veiliger te worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2020 een rotonde aangewezen als voorkeursoplossing. Een rotonde biedt een duidelijke en verkeersveilige oplossing voor zowel het autoverkeer als het fietsverkeer. Daarnaast kunnen alle weggebruikers via een rotonde deze kruising veel veiliger gebruiken.

Onderzoeken

Inmiddels zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar geluid, milieu, flora en fauna en archeologie. De uitkomsten van deze onderzoeken dienen als basis voor het te maken bestek. Deze werkomschrijving is nodig voor de uitvoering van de rotonde. De benodigde vergunningen zijn inmiddels verleend en onherroepelijk. Op dit moment is de gemeente bezig met de aankoop van aanliggende stukken grond. Met deze extra ruimte kan er een volwaardige rotonde aangelegd worden.

Verplaatsing vier bomenEr wordt ook ruimte gewonnen door vier bomen te verplaatsen. De verplaatsing van de bomen vindt plaat in februari of maart, afhankelijk van het weer. Deze bomen staan nu de aanleg van de toekomstige rotonde in de weg. Van te voren is eerst onderzocht of de bomen goed genoeg zijn om te kunnen verplaatsen. Denk daarbij aan de ligging van de wortels, maar ook aan de ligging van de ondergrondse kabels en leidingen. Uit dat onderzoek blijkt dat het verplanten goed mogelijk is. De bomen krijgen een nieuwe plaats aan de Hoofdstraat. Ze komen te staan tussen de Pastoor Somstraat en de nieuwe rotonde. Hiermee wordt de laanstructuur versterkt. Door het tussenvoegen van de vier bomen sluit de bomenrij straks mooi aan.

Kabels en leidingen verleggen

Na het verplaatsen van deze bomen kunnen de nutsbedrijven de kabels en leidingen gaan verleggen. Het doel is om zo min mogelijk kabels en leidingen te laten liggen onder de toekomstige rotonde. Ze zijn ze anders moeilijk te bereiken bij noodgevallen. Bovendien kan het verkeer niet doorstromen als er bij storing aan gewerkt zou moeten worden.

Planning aanleg rotonde

Na de zomervakantie start het werk en wordt het kruispunt omgebouwd tot een rotonde. We verwachten dat de werkzaamheden in november dit jaar worden afgerond. De planning van het werk is uiteraard altijd afhankelijk van het weer. Daarnaast houden we bij de uitvoering van het werk rekening met de coronamaatregelen op dat moment.