Van 16 tot en met 20 maart wordt de Week voor de Gezonde Jeugd gehouden. Dit gebeurt op initiatief van de landelijke Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) die zich inzet voor een omgeving waarin kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien. Met dit jaar veel aandacht voor het belang van een gezonde werkvloer en een positieve betrokkenheid van ouders.

Aangesloten

Epe sloot zich in 2017 aan bij de JOGG-aanpak. De lokale activiteiten zijn opgestart vanuit het platform Heel Epe Beweegt van KoppelSwoe en worden gecoördineerd door Larisa Brinkhoff-Lentjes. “We willen kinderen en jongeren stimuleren om voldoende te bewegen en gezond te eten. Op die manier hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de groei van het aantal jongeren op gezond gewicht”, deelt de lokale JOGG-regisseur mee. JOGG kijkt niet alleen naar het probleem overgewicht maar naar het hele eet- en beweegpatroon van kinderen en tieners.

Volwassenen

Volwassenen oefenen ook invloed uit op dat eetgedrag. “Denk bijvoorbeeld aan ouders en docenten. Of aan werknemers in bedrijven wanneer jongeren stage lopen of al een baan hebben”, merkt Brinkhoff op. Reden voor de lokale JOGG-kerngroep om die werkvloer een belangrijke plek toe te bedelen in het activiteitenprogramma voor dit jaar.

Inspiratiesessie

Zo wordt er op maandag 16 maart een inspiratiesessie Gezonde Werkvloer gehouden. Alle werkgevers in de gemeente Epe kunnen deze bijeenkomst bezoeken. Wie zich nog niet heeft aangemeld kan dit nog doen tot en met 13 maart door een mail te sturen naar l.brinkhoff@koppelswoe.nl. Vermeld daarin ook hoeveel personen er komen, want dan kan de catering daar op worden afgestemd.

De inspiratiesessie wordt gehouden in De Hezebrink in Emst,  van 17:15 tot 20:00 uur. Er worden deze avond tips en ideeën uitgewisseld voor een gezonde(re) werkvloer. Ook is er een gastspreker over het onderwerp gezond eten, goed bewegen en een vitale werkvloer uitgenodigd: Herre Zonderland.

Rol gemeente

In JOGG-gemeenten werken verschillende partijen met elkaar samen. De Eper wethouders Lia de Waard-Oudesluijs (WMO, jeugdzorg en gezondheid) en Erik Visser (economie en arbeidsmarkt) leveren ook een bijdrage aan het activiteitenprogramma dat voor dit jaar is opgesteld. Lia de Waard is tevens voorzitter van de lokale JOGG-kerngroep.

De gemeente Epe is zelf ook werkgever. Erik Visser: “Wij worden in die rol uitgedaagd om het goede voorbeeld te geven, zowel naar onze werknemers als richting andere bedrijven”. Lia de Waard deelt mee dat de gemeente Epe zich mede daarom ook heeft aangesloten bij het digitale platform NOG fitter en vitaler van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Op dit platform wordt onder meer aandacht besteed aan acties als stoppen met roken, alcoholmatiging en een goede omgang met stress. “Daar zullen onze werknemers ook van profiteren”, benadrukt De Waard. “Een gezonde leefstijl draagt bij aan een fitter en vitaal leven, vergroot de kwaliteit van leven en levert lagere zorgkosten op.”

Minder ziekteverzuim

Erik Visser onderstreept het belang van regelmatig sporten en bewegen. “Dit leidt tot minder stress en ziekteverzuim op de werkvloer.” Hij probeert zelf ’s morgens al even te sporten voordat hij naar zijn werk gaat. “Dat kan ik doen op de hometrainer die bij mij thuis staat. Ik ga fitter de deur uit wanneer ik eerst heb gesport.”

Zie voor meer informatie over de Week van de Gezonde Jeugd: www.heelepebeweegt.nl en www.weekvoordegezondejeugd.nl