Op vrijdag 12 juni ondertekende de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), Ton Heerts, een nieuwe noodverordening . Deze noodverordening is gebaseerd op de versoepelde maatregelen die gelden per 15 juni. De vorige noodverordening komt te vervallen.

De belangrijkste wijzigingen

Enkele verschillen ten opzichte van de vorige noodverordening zijn hieronder kort toegelicht.
Lees voor de volledige tekst verwijzen de  nieuwe noodverordening vanaf 15 juni 2020.

Sanitaire voorzieningen

Sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen in zwemgelegenheden, inrichtingen voor sporten en beweging die buiten sporten mogelijk maken, instellingen voor topsport, jachthavens, dierentuinen, pretparken en bibliotheken, mogen open op voorwaarde dat de richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd. Dit stond in de vorige noodverordening in de toelichting onder artikel 2.5 a. Dit artikel is in de nieuwe noodverordening vervallen.

Verpleeghuizen en ander kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg

Vanaf 15 juni 2020 kunnen alle locaties van verpleeghuizen en ander kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg die aan de RIVM voorwaarden voldoen één bezoeker per bewoner ontvangen. Het is te allen tijde verplicht tot andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter en de geldende hygiëne maatregelen in acht te nemen. Op locaties waar zich nog één of meer COVID-19 besmettingen voordoen is het ontvangen van bezoek nog steeds verboden, behalve in uitzonderingssituaties. In de stervensfase, of vergelijkbare omstandigheden, kan een instelling incidenteel afwijken van deze maatregel. Ook voor structurele vrijwilligers is een uitzondering op deze maatregel mogelijk. Voorts zijn uitzonderingen mogelijk voor het horen en beoordelen van een cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte personen.

Uitleg functionele ruimte versus zelfstandige ruimte in de horeca

In een eet- en drinkgelegenheid met duidelijk afzonderlijke en zelfstandige ruimten, worden per ruimte 30 gasten (exclusief personeel) toegestaan. Dit alles op een verantwoorde manier en duidelijk geprotocolleerd.

De voorwaarden die hieraan gesteld worden zijn:

  • Te allen tijde moet 1,5 meter afstand tot de dichtstbijzijnde personen worden gewaarborgd, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen;
  • Alle gasten moeten een zitplaats gebruiken;
  • Het maximaal toegestane aantal van 30 personen per afzonderlijke ruimte (exclusief personeel) mag niet wordt overschreden (afhankelijk van de afkondigingen van het kabinet gaat dit mogelijk per 1 juli naar 100 personen);
  • De afzonderlijke ruimtes moeten een aparte toegang hebben;
  • De ruimtes mogen niet in verbinding met elkaar staan;
  • Gasten van de afzonderlijke ruimtes moeten zoveel mogelijk worden gescheiden en mogen elkaar niet tegenkomen in de gang(en);
  • Voor het mogelijke toiletbezoek moet het een en ander in het gebouw geregeld worden;
  • Niet meer dan 30 gasten mogen tegelijk aankomen en/of vertrekken.
Aanwijzing verboden gebied

De VNOG-voorzitter kan nog steeds een gebied aanwijzen als verboden gebied. Dit gebeurt als op deze locatie niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt.

De nieuwe Noodverordening vanaf 15 juni 2020 is van toepassing op het grondgebied van de 22 gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daartoe behoort ook de gemeente Epe.