Een aantal Vaassense voorgangers gaan de komende maanden aandacht geven aan de belangrijkste christelijke feestdagen. Deze avonden worden bewust laagdrempelig gehouden, zodat iedereen die dat wil kan deelnemen. Er is geen voorkennis nodig, maar wel interesse en inzet. Het is mogelijk alle avonden te volgen, maar deelnemen aan een van de avonden is ook prima.

De voorgangers constateren dat mensen enerzijds steeds minder weten van het christelijk geloof en anderzijds dat er bij veel mensen ook steeds meer belangstelling voor komt. De drempel om voor deze informatie naar een kerk te komen is voor hen wellicht te hoog en daarom is gekozen om deze avonden in Daams’ molen, op neutraal terrein, te houden.

Cultureel speelt het christelijk geloof een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Het christelijk geloof heeft Nederland lang een identiteit en samenhang gegeven en deze werkt nog steeds door in onze maatschappij. Daarom is het van belang om de betekenis van de bijbehorende feestdagen te kennen.

Alhoewel de avonden bedoeld zijn voor mensen die geen of niet veel kerkelijke binding hebben, zijn ook degenen die meer kerkelijk betrokken zijn van harte welkom om over de hoofdzaken van ons christelijk geloof in gesprek te gaan.

De bijeenkomsten worden op drie dinsdagavonden van 19.30-21.30 uur gehouden in Daams’ molen aan de Jan Mulderstraat in Vaassen. Op elk van de avonden zijn minimaal twee voorgangers aanwezig om de inleiding te verzorgen.

De data van de bijeenkomsten zijn 11 december 2018 (Kerst), 2 april 2019 (Goede Vrijdag en Pasen) en 21 mei 2019 (Pinksteren).

Wie deel wil nemen kan zich aanmelden bij ds. Lavooij (ds.lavooij@gmail.com of 0578-842460) of ds. M. de Bruin-Visch (marianne@debruin-visch.nl of 06-29212523).

Op de foto ontbreekt ds. Van der Leek-Vosmeer.