Heel Epe beweegt meldt het volgende:

“Uniek Sporten begint langzaam maar zeker voet aan de grond te krijgen in de gemeente Epe.
Steeds meer sportaanbieders creëren aanbod voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of visueel/auditieve beperking.
Op deze manier hopen wij in 2022 mogelijk aanbod voor iedereen in de gemeente Epe te hebben.

Op de achtergrond wordt gewerkt aan een onderzoek  om de wensen en behoeften van de doelgroep te inventariseren.
Deze resultaten willen wij gaan gebruiken om de verenigingen te ondersteunen om zo aanbod te creëren dat aansluit op de vraag.

Daarnaast weet de professionele sector OOK buurtsportcoach Jeroen & Uniek Sporten te vinden.
Zo is de eerste doorverwijzing vanuit het CJG én succesvolle plaatsing bij een sportvereniging gerealiseerd.

Wij zijn zeer benieuwd naar 2020”!