Dinsdagavond 24 maart zetten we de laatste stap op weg naar ons definitieve Sport- en Beweegakkoord.

‘We’ dat zijn sportaanbieders, scholen, maatschappelijke en welzijnsorganisaties en zorgorganisaties, samen met de gemeente Epe. Vooral spreken we vanavond met elkaar af wie zich voor de uitvoering van (onderdelen van) het akkoord gaan inzetten. Namens uw vereniging of organisatie spreekt u zich daarover uit: als  supporter, speler, aanvoerder en/of sponsor. We zijn er bijna!

Datum, tijd, locatie, aanmelding
  • Datum en tijd: dinsdag 24 maart 2020, 19:00 – 22:00 uur
  • Locatie:           De Hezebrink, Dominee van Rhijnstraat 69, 8166 AL Emst
  • Aanmelding:   U kunt zich aanmelden via  siebren.groen@epe.nl.
Uitvoeringsbudget

Tijdens de verdiepingsbijeenkomst van 20 februari kwam het uitvoeringsbudget aan de orde. Ondertekenaars van het Sport- en Beweegakkoord kunnen op dit budget straks een beroep doen voor de uitwerking of uitvoering van hun plan of idee. In de bijlage bij de uitnodiging vindt u het voorstel voor de toetsingscriteria voor de aanvragen. Uw opmerkingen of aanvullingen bij dit voorstel zijn welkom op  e.boers@kennispraktijk.nl. De uitnodiging met bijlage kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Om vast te noteren in uw agenda

Op dinsdagavond 21 april ondertekenen we het definitieve Sport- en Beweegakkoord. Met drie inspiratiesessies maken we er een inspirerende avond van. De uitkomsten van die sessies kunt u direct toepassen in de praktijk van uw vereniging of organisatie. We sluiten af met een feestelijke borrel. U ontvangt voor deze avond nog een uitnodiging.