Veilig naseizoen in dorpskernen Epe en Vaassen

Ook tijdens de zomervakantie pakten de tijdelijke voetgangersgebieden in de kernen van Epe en Vaassen goed uit, voor zowel inwoners en ondernemers als toeristen en andere bezoekers. Op 1,5 meter afstand kon iedereen in de beide dorpskernen veilig blijven wonen, werken, ondernemen en ontspannen. In het drukke naseizoen van september blijven de huidige maatregelen in de beide dorpskernen daarom gelden.

Elke week bekijkt de gemeente of de maatregelen voldoende zijn of juist minder kunnen. De gemeente bespreekt dat ook met de horeca- en andere ondernemers. De ervaringen van september benut de gemeente om te bepalen wat daarna nog nodig is. Uiteraard hangt dat ook af van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt.

Bezoekersstromen

De tijdelijke voetgangersgebieden gingen in op 1 juni. Aanleiding daarvoor was de heropening van horeca en terrassen. Tegelijkertijd bleven de coronamaatregelen gelden: houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte. Om in de beide dorpskernen de bezoekersstromen in goede banen te leiden zijn daar toen aanpassingen gedaan.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op  www.epe.nl/tijdelijkevoetgangersgebieden. Daar staat ook een lijst met veelgestelde vragen. Ook vindt u daar plattegrondjes van de beide dorpskernen.