Met het stimuleren van taalontwikkeling bij kinderen kan je niet vroeg genoeg beginnen. Toch zie je dat de taalvaardigheid per kind sterk kan verschillen. Zo is het ene kind goed in spreken maar gaat het lezen minder terwijl een ander kind wel goed kan lezen maar de inhoud niet helemaal begrijpt. Wat kan je doen als ouder of docent als een kind wat extra aandacht voor taal kan gebruiken?

Schakel de VoorleesExpress in!
De VoorleesExpress is er voor alle gezinnen met kinderen in de leeftijd van 2-8 jaar. Bij de VoorleesExpress staat de taalontwikkeling van kinderen centraal. We kijken naar taal binnen de context van het hele gezin. We komen bij mensen thuis een keer per week en 20 weken lang. Samen lezen we voor en brengen we een bezoek aan de bibliotheek.

In de gemeente Epe vormen 25 vrijwillige taalexperts van Koppel-Swoe de motor van de VoorleesExpress. Deze vrijwilligers begeleiden kinderen met specifieke taalbehoeften zoals begrijpend lezen, het bevorderen van de uitspraak of uitbreiding van de woordenschat.
In 2019 hebben 33 gezinnen succesvol deelgenomen aan de VoorleesExpress. Ook in 2020 zetten we ons in voor een toekomst zonder taalachterstand door nog meer gezinnen te bereiken
In nauwe samenwerking met de bibliotheek ontwikkelen we de VoorleesExpress tot een steeds groter succes.

Meer weten?
Als juf of meester kan je een kind opgeven via epe@voorleesexpress.nl.
Of bel direct naar 0578-676767 of 06-39862909.
Ben je ouder vraag dan aan de juf of meester of ze je kind willen opgeven bij de VoorleesExpress!
Zie ook de link: https://koppelswoe.nl/diensten/voorleesexpress-gemeente-epe/