Op 4 februari 2019 vond een succesvolle netwerkbijeenkomst voor werkgevers plaats over werknemers met problematische schulden.

Het Eper netwerk Moedige Dialoog organiseerde deze bijeenkomst om werkgevers te informeren over de manier waarop zij schulden bij hun werknemers kunnen signaleren en de juiste ondersteuning kunnen bieden. Het netwerk Moedige Dialoog is een lokaal initiatief waarbij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samenwerken om geldstress, armoede en schulden aan te pakken. Tijdens de bijeenkomst vond ook de kick-off van het zogeheten Servicepunt plaatst. Bij dit Servicepunt kunnen werkgevers én werknemers terecht met hun vragen over financiën en juridische zaken.

Signalerende functie werkgevers
Werkgevers vervullen een belangrijke signalerende functie als het gaat om werknemers met financiële problemen. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden werd tijdens deze bijeenkomst duidelijk dat iedereen te maken kan krijgen met onverwachte gebeurtenissen die leiden tot schuldenproblematiek. Bij zowel werknemer als werkgever is er een drempel aanwezig om de problematiek bespreekbaar te maken. Schulden zorgen voor stress, mindere werkprestaties en meer ziekteverzuim en kosten volgens het Nibud een werkgever zo’n € 13.000 per jaar. Werkgevers gaven aan dat de veranderende (krappere) arbeidsmarkt ervoor zorgt dat ze bereid zijn hun werknemers met schulden in verregaande mate te ondersteunen, maar niet altijd weten hoe ze dat het beste kunnen doen.

Inspirerende sprekers
Onder gastheerschap van wethouder Erik Visser vertelden inspirerende sprekers over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor werkgevers bij werknemers met problematische schulden. Clairette van der Lans van het project Wijzer in Geldzaken van het Ministerie van Financiën vertelde hoe werkgevers schulden bij werknemers kunnen herkennen en hoe zij kunnen helpen. Zij verwees ook naar de website financieelgezondewerknemers.nl. Namens Insolved vertelde Luuk Steenbergen over een eigen ontwikkelde digitale oplossing voor schuldhulpsanering. Lily van Diepenbrugge, van het netwerk de Moedige Dialoog, informeerde de werkgevers over de kick-off van het zogeheten Servicepunt.

Servicepunt voor financiële en juridische vragen
Werkgevers én werknemers met vragen over financiën en juridische zaken kunnen hiervoor terecht bij het Servicepunt: telefoonnummer 0578-676767 en e-mail. Bij het Servicepunt werken professionals en vrijwilligers samen. Partijen die meehelpen om de vragen van het Servicepunt te behandelen zijn de Wetswinkel, het Juridisch Spreekuur, Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden en het Formulierenteam van Koppel-Swoe.

Bron: Gemeente epe