Gemeenteraad stemt in met collegevoorstel
Er is weer geld voor de Stimuleringslening Duurzaamheid

Begin november stelde het college van B&W aan de gemeenteraad voor om het voor 2020 en 2021 gereserveerde geld voor de Stimuleringslening Duurzaamheid zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. De pot bleek namelijk voortijdig leeg. Donderdagavond 12 december ging de gemeenteraad akkoord met het collegevoorstel. Opgeschorte aanvragen worden nu direct weer in behandeling genomen en nieuwe aanvragen zijn weer welkom.

Vele inwoners en organisaties in de gemeente Epe vinden duurzaamheid belangrijk. Dat bleek uit het grote aantal aanvragen voor de Stimuleringslening Duurzaamheid. De stimuleringsregeling was zelfs zó’n succes dat de pot ver vóór het einde van het jaar leeg was. Al ingediende aanvragen konden daardoor niet meer in behandeling worden genomen.

Brieven
Inmiddels hebben indieners van die aanvragen allemaal een brief ontvangen met het goede nieuws. Hun aanvragen worden direct in behandeling genomen. Wethouder Erik Visser: “We zijn heel blij met de steun van de raad voor de Stimuleringslening Duurzaamheid. De lening voorziet duidelijk in een behoefte. Met elkaar werken we zo verder aan een duurzaam Epe.”

Informatie
Alle informatie over de Stimuleringslening Duurzaamheid is te vinden op epe.nl/stimuleringslening