Koppel-Swoe Epe organiseert in de periode september tot en met mei tal van activiteiten op het gebied van ontmoeting en ontspanning, educatie en preventie en meer bewegen voor ouderen.

In het kader van educatie en preventie organiseert zij de activiteit Gesprekskring.

 Op de vrijdagochtend eens per 14 dagen komt een aantal mensen bijeen om te praten over allerlei zaken die hen bezig houdt. Vrolijke, spannende, maatschappelijke, maar ook emotionele gebeurtenissen worden aangekaart. In onderling overleg worden de onderwerpen ingebracht. Een enkele keer wordt een gast uitgenodigd om te spreken. Deze onderwerpen worden benaderd vanuit de persoonlijke ervaring.

Er wordt gepraat vanuit een basis van vertrouwen en respect voor ieders beleving en ervaringen. Deze activiteit wordt begeleid door Hanny Baarspul. Geïnteresseerden kunnen altijd een keertje vrijblijvend komen om de sfeer te proeven.

De gespreksgroep komt bijeen, in de even weken op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, in het Kulturhus EGW aan de Stationsstraat 25 in Epe. De eerste bijeenkomst van dit seizoen is op vrijdag 14 september 2018.

 

Voor informatie en opgave:

Koppel-Swoe Epe

Stationsstraat 25, 8161 CP in Epe

Tel. 0578-676767 of www.koppelepe.nl