Met pijn in het hart heeft de Oranjevereniging Gortel-Niersen-’t Loo besloten om de feestelijkheden rond Koningsdag op 27 april 2021 niet door te laten gaan. Helaas kan daardoor ook het lustrum niet gevierd worden. Dat is heel jammer. De vereniging bestaat dit jaar 75 jaar en dat is een hele tijd. Al bijna 75 keer is het feest in Gortel en Niersen gevierd met spelletjes voor jong & oud, waarvan geruime tijd op de feestweide in Niersen.

Het rad van Avontuur zal niet draaien en de kegels en blikken zullen niet worden omgegooid: het zal stil zijn in Niersen.

“We zijn trots op onze vereniging en blij dat we 75 jaar bestaan. De kracht van onze vereniging zit hem in de traditionele vorm van het feest, de saamhorigheid en de onvermoeibaarheid van de vrijwilligers. Sinds 1946 wordt het feest gehouden in Het Kroondomein en de verbondenheid met het koninklijk huis is groot. Misschien wel omdat  de toenmalige vorstin Wilhelmina in het verleden een bezoek heeft gebracht aan ons feest”, antwoordt voorzitter Jan Vermeij desgevraagd. “Maar ook dit jaar gooit Corona roet in het eten. We hebben nagedacht over verschillende mogelijkheden om het feest toch door te laten gaan. Helaas gaat het ook dit jaar niet lukken van Koningsdag een onvergetelijk feest te maken. Wij vinden het vooral heel spijtig voor de kinderen dat zij niet aan de jaarlijkse spelen kunnen deelnemen. Vooruitkijkend ben ik ervan overtuigd dat we met de opgespaarde energie volgend jaar een geweldig feest gaan organiseren. Ook gaan we kijken hoe we kleur kunnen geven aan het jubileum. Misschien wordt dat wel het moment dat het feest voor de 75e keer gevierd wordt.”

De vereniging hoopt dat zij ook in 2022 weer als altijd een beroep kan doen op de trouwe vrijwilligers, leden en sponsoren van het Koningsfeest. Want zonder hen kan het feest ook in 2022 niet georganiseerd worden.