Met de aanpassing van het centrum van Vaassen is het terrein rondom de Dorpskerk beter toegankelijk geworden. Dat is fijn voor het dorp, maar kent ook nadelen voor de kerkelijke gemeente. Opnieuw is een deel van een van de hemelwaterafvoeren verdwenen, wat voor de Hervormde Gemeente een forse schadepost oplevert. Eerder kostte het herstellen van een soortgelijke schade ruim duizend euro. Uiteraard zijn de beschadigingen en ontvreemdingen gemeld bij de politie.

De kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente vragen zich af hoe ze met deze situatie zullen omgaan. Dit is nu al de tweede keer dit jaar dat regenpijpen worden ontvreemd. Het lijkt structureel te worden. “We hebben de Dorpskerk de laatste jaren mooi opgeknapt en we willen dat graag zo houden”, zegt kerkrentmeester Wim van ’t Einde. En hij voegt er meteen aan toe: “Als kerk hebben we bewust ingestemd met het open karakter rond de kerk, maar we hebben ons niet gerealiseerd dat dat deze effecten zou hebben. Deze kosten kunnen we ons als kerkelijke gemeente niet veroorloven”.

Voor de toekomst zijn verschillende opties mogelijk, die variëren van het vervangen van de regenpijpen door plastic afvoeren tot het terugdraaien van de open structuur rond de kerk. Uiteraard spelen de huidige en toekomstige kosten een belangrijke rol in het besluit van de kerkrentmeesters.