Als nieuwkomer start u uw leven in Nederland financieel kwetsbaar. Daarom is er nu proefproject ‘financiële zelfredzaamheid’.

Als nieuwkomer moet u rondkomen van de bijstand. Waarschijnlijk ook nog zonder spaargeld. Om uw leven op de rit te krijgen is een goede financiële basis nodig. Vaak kunt u wel wat hulp gebruiken om die basis te leggen. De gemeente Epe stelt nu extra geld beschikbaar voor een proefproject om u daarbij te ‘ontzorgen’. Doel: uw financiële zelfredzaamheid.

Formulierenteam helpt

In dit proefproject krijgen nieuwkomers zoals u extra steun van het Formulierenteam van Koppel-Swoe. Binnen het team bestaat daarvoor de nodige kennis van financiën en huishoudelijke administratie. De begeleiding door het Formulierenteam is bedoeld als aanvulling op andere, al bestaande begeleiding. Tijdens het proefproject werkt u toe naar financiële zelfredzaamheid.

Eurowijzer en Vluchtelingenwerk

In de gemeente worden nieuwkomers zoals u ook nu al deels ontzorgd. Eerder dit jaar startte de training Eurowijzer. Deze training laat zien hoe u een administratie voert. Hoe het digitale betaalverkeer werkt. Hoe u financieel vooruit denkt en plant. Welke voorzieningen en toeslagen er zijn. Zo kunt u schulden voorkomen en blijft uw huishoudboekje op orde. Ook krijgt u begeleiding van Stichting Vluchtelingenwerk.

WerkClub Epe

Daarnaast is er nog de WerkClub Epe om nieuwkomers te scholen en aan werk te helpen. Dit is de samenwerking van Werkbedrijf Lucrato, het Activerium, Vluchtelingenwerk, Koppel-Swoe en Stichting Present met de gemeente Epe. De WerkClub werkt samen met werkgevers, onderwijsaanbieders en andere maatschappelijke organisaties. Deze WerkClub adviseerde de gemeente het Formulierenteam in te zetten. De WerkClub Epe zal het proefproject volgen en na een jaar evalueren.

Meer informatie

Meer informatie over de inzet van het Formulierenteam: www.koppelswoe.nl/formulierenteam of info@koppelswoe.nl en telefoonnummer (0578) 67 67 67.