Een groene omgeving doet kinderen goed. Dat blijkt inmiddels uit diverse onderzoeken en observaties. Een kinderopvang die aandacht besteedt aan natuurbeleving bevordert de gezondheid en het welzijn van kinderen. Bij de locatie aan de Asseltseweg in Epe van KOM Kinderopvang, genaamd De Kleine KOM, wordt inmiddels de laatste hand gelegd aan een natuurlijke buitenruimte met groene aanplant en natuurlijk (speel)materiaal. Voor kinderen ligt hier de nadruk op het stimuleren van meer beweging en fantasie. Ook de spelontwikkeling bij kinderen krijgt in deze natuurlijke omgeving steeds nieuwe impulsen.

De Kleine KOM in Epe is een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In speciale baby- en peutergroepen wordt hier dagelijks aandacht geschonken aan gezond, bewegen, beleven en natuur. Ook bij de peuterspeelzaal van De Kleine KOM staan dezelfde thema’s centraal. Hier komen peuters van 2 tot 4 jaar. Deze kinderen genieten nu van een prachtige en groene buitenruimte. Deze buitenruimte is onlangs geheel aangepast waarbij het accent ligt op een zoveel mogelijk natuurlijke omgeving. Dit past bij de visie van KOM Kinderopvang. Naast een leeftijdsgericht aanbod ziet KOM Kinderopvang dat aandacht voor groen de ontwikkeling positief stimuleert; daarom wil KOM Kinderopvang groeien naar ‘groen’ in uitdagende locaties.

Aandacht voor groen draagt bij aan de ontwikkelingsgebieden bij kinderen zoals: sociale en emotionele ontwikkeling, stimulering fantasie, spelontwikkeling en meer beweging. Ook merken pedagogisch medewerkers met veel praktijkervaring dat kinderen minder ruzie maken in een groene omgeving en dat ze gevarieerder en geconcentreerder spelen.

Kinderen van 4 tot 13 jaar in Epe kunnen het buitenleven ontdekken bij De Buiten BSO. Ook in de binnenruimtes wordt aandacht geschonken aan de natuur door middel van een heus natuuratelier en activiteiten die passend zijn bij de seizoenen. Deze buitenschoolse opvang is op iedere schooldag geopend en is voor kinderen van alle basisscholen in Epe. Benieuwd naar ons aanbod? Kijk eens op www.komkinderopvang.nl.