In Emst wil Koppel-Swoe, door middel van een netwerklunch, meer verbinding leggen tussen Zorg en Welzijn (zowel formele als informele organisaties) om bewoners zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Doel is om een beter beeld te krijgen van de organisaties  die actief zijn en hun werkzaamheden die plaatsvinden in het dorp.

In de afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd zowel met bewoners als professionals om te horen wat er binnen het dorp leeft. Dit is samengevat in de gebiedsopgaven voor Emst. Een van de thema’s die meerdere keren naar voren kwam in de gesprekken, was het ontbreken van een duidelijk beeld van de organisaties die werkzaam zijn in het dorp en hoe zij elkaar kunnen vinden en versterken.

Indien u werkzaam bent als professional of vrijwilliger in Emst, bent u van harte uitgenodigd om mee te doen aan de netwerklunch op donderdag 15 november van 12.00 tot 14.00 uur in het dorpssteunpunt de Hezebrink aan de Ds. Van Rhijnstraat 69 in Emst. Aan deze deelname zijn geen kosten verbonden.

U krijgt de mogelijkheid om in een pitch van maximaal 2 minuten te vertellen welke producten of diensten u, of uw organisatie, levert in Emst.

Aanmelden voor deze netwerklunch kan, vóór 1 november, bij l.houtman@koppelswoe.nl. Geef bij uw aanmelding aan of u wilt pitchen of alleen als toehoorder aanwezig wilt zijn.

Voor informatie kunt u terecht bij: Koppel-Swoe, Lianne Houtman. Telefonisch bereikbaar op nummer 0578-676767. Via mail l.houtman@koppelswoe.nl of Dorpssteunpunt de Hezebrink, Linda Seinstra, via mail l.seinstra@koppelswoe.nl .

Kijk ook op www.swo-epe.nl