Om ervoor te zorgen dat het risico op verspreiding van corona (Covid-19) tijdens de Tweede Kamerverkiezingen zo klein mogelijk is, worden er extra maatregelen getroffen. Zo kunnen kiezers veilig stemmen en stembureauleden veilig hun werk doen in de stembureaus.

Corona-maatregelen

Natuurlijk komt u alleen naar een stembureau als u geen klachten heeft. Doe voordat u naar het stembureau komt, de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op de dag dat u gaat stemmen een van de vragen met ‘ja’? Ga dan niet naar het stembureau. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te brengen.

Er staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal, om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Bij de ingang kunt u uw handen desinfecteren en in het stembureau is een looproute aangegeven.

U krijgt uw eigen stempotlood die u na afloop mee naar huis kunt nemen. De stemhokjes en andere contactpunten (deurklinken, deurposten, etc.) worden regelmatig schoongemaakt. Bij de uitgang kunt u weer uw handen desinfecteren. Burgemeester Tom Horn legt in een video uit wat u kunt verwachten.

Video burgemeester Tom Horn