Op de vraag waarover ze graag wilde vertellen, over het kasteel of over haar werk als kasteelmanager of misschien een combinatie van die twee, antwoordde Rian het volgende:
Graag zou ik de gasten een kijkje willen geven achter de schermen van kasteel Cannenburch. Wat doet Geldersch Landschap & Kasteelen om een Rijksmonument als dit in stand te houden en open te stellen voor bezoekers?

Zonder inzet van vrijwillige collega’s zouden de deuren van het kasteel niet open kunnen. Welke rollen vervullen zij op het kasteel?

Daarnaast zou ik de toehoorders graag vragen willen stellen. Wat betekent Cannenburch voor de omgeving? Hoe komt het activiteitenprogramma op hen over? Wat zouden zij nog graag zien op het kasteel?

Er komen dus interessante onderwerpen aan de orde die een bezoek aan de lezing zeker de moeite waard maken.

De lezingen zijn bedoeld voor een klein gezelschap dat uit niet meer dan 20 personen bestaat. Het intieme karakter van zo’n avond staat voorop, vandaar dat ook gekozen is voor de naam huiskamercultuuravond.

De avond met gastspreker Rian Haarhuis  begint donderdag 24 oktober om 19.30 en zal rond 21.30 afgelopen zijn. De entree is gratis.

U kunt zich als belangstellende voor deze avond aanmelden via het e-mailadres: info@vaassenhistorie.nl