Vanuit basisschool De Violier in Vaassen, ontvingen wij bijgaand bericht.

Juf Marjo de Boer – 50 jaar betrokken zijn bij het onderwijs!
Hoe het begon…

Mijnheer,
Ingevolge uw oproep voor sollicitanten voor de vacante betrekking van onderwijzeres aan de Chr. Nat. School Kosterstraat 16 te Vaassen,  neemt ondergetekende
Maria Oberink geboren .. augustus 19…,  de vrijheid zich te melden als gegadigde voor de genoemde vacature.

Op de kop af 50 jaar geleden startte juf De Boer als 20-jarige juf op de Kosterstraatschool te Vaassen. In 2012 mócht zij met pensioen. Maar na haar pensionering in 2012 is zij echter niet gestopt, sindsdien komt zij nog iedere maandag trouw langs. Zij ondersteunt iedere maandag leerlingen uit de midden- en bovenbouw bij hun onderwijsontwikkeling op het gebied van taal, lezen en rekenen.

Vandaag 1 november 2018 is zij 50 jaar betrokken bij het onderwijs en profiteren we nog steeds van haar inzet en daar hebben we even bij stil gestaan. Reden genoeg om haar vandaag in het zonnetje te zetten.

Ze werd thuis opgehaald in een fraaie cabrio. Bij school wachtte haar een ontvangst met erehaag van kinderen met bloemen en een rode loper. Vervolgens hebben we voor haar gezongen en is ze door directeur Frank van Arkel toegesproken. Ze ontving namens haar collega’s ook een zeer fraaie bos bloemen. Daarnaast mocht wethouder Erik Visser haar een Gouden Violiertje opspelden vanwege dit bijzondere jubileum.