Voorloper van omgevingsvisie wordt besproken in online bijeenkomsten

De afgelopen periode is gewerkt aan de omgevingsvisie van gemeente Epe. Samen met inwoners en organisaties hebben we de koers bepaald. Deze is vertaald naar een eerste schets: De omgevingsschets. Dit is de voorloper van de omgevingsvisie. Voordat de omgevingsvisie de afrondende fase in gaat wil de gemeente graag van zoveel mogelijk inwoners en organisaties horen wat zij van de omgevingsschets vinden. Daarvoor worden 4 online bijeenkomsten georganiseerd op 11 en 12 mei 2021.

De omgevingsschets

De omgevingsvisie gaat over onze omgeving, waarin we wonen, werken en recreëren. Met aandacht voor de generaties na ons, duurzaamheid, natuur en landschap. In de omgevingsschets staat beschreven wat onze basis is waarop we de visie gaan schrijven: wat we hebben, wat we belangrijk vinden en waarderen. Kortom de waardevolle leefomgeving en dit is het canvas waarop we werken. Vervolgens stellen we op basis van maatschappelijke behoeftes en urgente opgaven vast wat we met de samenleving willen bereiken. De uitwerking hiervan vraagt om een aantal ruimtelijke keuzes, waar en hoe gaan we dit doen.
Tot slot wordt er een voorzet gedaan hoe we aan de slag kunnen om de opgaven te realiseren. De schets is te lezen op www.epe.nl.

Online bijeenkomsten omgevingsschets

In mei organiseert de gemeente vier online bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten staan de omgevingsschets en de vervolgstappen centraal. Deelnemers van de bijeenkomst krijgen de mogelijkheid om aan te geven wat ze goed vinden, wat beter kan en wat ze missen. Daarbij is speciaal aandacht voor de ruimtelijke keuzes als het over onze omgeving gaat, nu en straks. De bijeenkomsten zijn ’s middags en ’s avonds op 11 en 12 mei. Meer lezen en aanmelden kan via epe.nl.

Omgevingsschets en Regionale Energiestrategie (RES 1.0)

De omgevingsvisie beschrijft de lokale visie op onze (fysieke) leefomgeving. De energietransitie hangt samen met de omgevingsvisie. De energietransitie bestaat uit verschillende onderdelen

zoals het opwekken en besparen van energie, maar ook de overgang van fossiele naar duurzame brandstoffen. Er zijn verschillende sporen: van internationaal en nationaal tot regionaal en lokaal. Deze sporen lopen gelijk op en beïnvloeden elkaar. Op regionaal niveau werken we in de Cleantech Regio aan de Regionale Energie Strategie (RES). Hier gaat het over de regionale opwek van zonne- en windenergie. De RES is een bouwsteen voor de omgevingsvisie. De ontwerp RES 1.0 ligt momenteel ter inzage (19 april tot en met 31 mei 2021).