Uitheemse planten als de Japanse duizendknoop bedreigen onze biodiversiteit. Ze kunnen ook aanzienlijke economische schade veroorzaken. Bijvoorbeeld omdat ze dijken, wegen, rioleringen en funderingen beschadigen met hun wortels.

Overgroeien

Exoten kunnen zich razendsnel verspreiden. Duizendknopen voelen zich bijvoorbeeld thuis in allerlei bodemtypen en leefmilieus. Ze kunnen door hun snelle groei en bladerstructuur ook makkelijk andere vegetatie overgroeien, waardoor die geleidelijk aan verdwijnt.

Ook de inheemse beplanting rond beken en rivieren loopt gevaar als de duizendknoop oprukt. Bijvoorbeeld omdat hun bladeren voor extra schaduw zorgen op de grond, wat weer van invloed is op de overlevingskans van andere planten.

Protocol

Het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen biedt goede handvatten om de verspreiding van Aziatische duizendknopen tegen te gaan. Dit protocol bestaat uit 13 losse informatiebladen die online kunnen worden geraadpleegd en die je ook kunt downloaden. Deze bladen zijn ingedeeld in drie categorieën, te weten: 1. met algemene informatie, 2. met handreikingen voor veel voorkomende werkzaamheden en 3. met handreikingen voor verschillende locaties.

Het gehele protocol kan worden gedownload via de link:

Meldingen

En als u een duizendknoop  in uw tuin bestrijdt, behandel het afval ervan dan als restafval in plaats van groenafval. Zo voorkomt u verdere verspreiding. Meldingen over deze groene indringers zijn welkom. U kunt een melding doorgeven via www.epe.nl > Direct regelen, zowel met als zonder DigiD.