De herinrichting van de Apeldoornseweg in Vaassen is afgerond. Wethouder Robert Scholten en Arie Ekelenkamp van de klankbordgroep plantten samen de laatste boom van het project aan.

Dit gebeurde donderdag 3 december op de hoek van de Dorpsstraat met de Kosterstraat. Met deze handeling is de heringerichte Apeldoornseweg ook officieel geopend.

Wandeling

Het project ging in 2017 van start met een wandeling langs het weggedeelte dat opnieuw is ingericht. Aanwonenden benoemden de pluspunten en knelpunten op dit traject. Vervolgens is in samenwerking met de klankbordgroep een ontwerp uitgewerkt. Dit ontwerp werd begin 2018 aan omwonenden gepresenteerd.

In fasen

De herinrichting startte In november 2019. Aannemer Schagen heeft deze werkzaamheden in fasen uitgevoerd. De klus was voor de bouwvakantie van 2020 geklaard. De afgelopen weken is als sluitstuk het groen aangeplant.

Feiten en cijfers

Er is en zijn voor dit project onder meer:

– 25 bomen gekapt
– 39 bomen geplant
– 350 meter hoofdriool aangelegd
– 102 kolken geplaatst
– 9.960 bloembollen geplant
– 29 lichtmasten vervangen
– 2.500 ton asfalt gedraaid
– 43 verkeersborden geplaatst

Duurzame materialen

We hebben bij dit project ook duurzame materialen toegepast en gekeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot te beperken:

– ‘biobased’ wegmarkering
– de verkeersborden hebben een extra lange levensduur
– er is beton gebruikt met het Ecoton-keurmerk (met hergebruik van oud beton in nieuwe stenen)
– bij de asfalteringswerkzaamheden is gebruik gemaakt van de brandstof biodiesel (dus minder CO2-uitstoot)