In onze gemeente maken veel bedrijven en maatschappelijke organisaties werk van duurzaamheid. Om u te informeren over wat er allemaal gebeurt en de goede voorbeelden te laten zien maken wij een serie. U leest elke keer over een ander project of initiatief. Deze week zijn de zorgondernemers aan de beurt.

 

Het leveren van goede zorg heeft een belangrijke link met het milieu. Hoe gezonder de leefomgeving, binnen en buiten, hoe beter voor de cliënten. Zorginstellingen verbruiken veel elektriciteit, water, voedsel, materialen en grondstoffen. Het vastgoed van zorginstellingen heeft bovendien vaak een hoog energieverbruik. Kortom: er is veel winst te behalen, ook financieel! Om zorginstellingen te helpen  milieu op te nemen in hun bedrijfsvoering kunnen zij zich aanmelden voor de Green Deal Zorg.

Doelstellingen Green Deal Zorg:
  • 49% CO2 reductie in 2030
  • Circulaire bedrijfsvoering
  • Medicijnresten uit afvalwater
  • Gezond makende leefomgeving en milieu
Milieucontroles

Om toekomstbestendig te worden, is duurzaamheid ook belangrijk voor zorginstellingen. Ook zij moeten voldoen aan milieuwetgeving en worden daarop gecontroleerd. “Wij willen zorgondernemers graag helpen met verduurzaming, het stimuleren en helpen van instellingen doet meer dan ze te controleren”, zegt Ingrid Wentink, beleidsontwikkelaar duurzaamheid bij de gemeente Epe. Een groot voordeel van deelname aan de Green Deal Zorg is dat je minder vaak gecontroleerd wordt op de meldplicht energiebesparing. Omgevingsdienst Veluwe IJssel voert de milieucontroles uit en helpt de gemeente bij de uitvoering van Green Deal Zorg.

Milieuthermometer

Vanuit de Green Deal Zorg gaan instellingen aan de slag met de milieuthermometer. Dit is een stappenplan van twee jaar. Het start met een thermometer in de eigen organisatie te steken; waar sta je nu? Daarna maakt de zorginstelling een plan om stapsgewijs verduurzaming op te nemen in de bedrijfsvoering. Hiervoor zijn handige hulpmiddelen beschikbaar en is er veel kennis en informatie bij de Omgevingsdienst en het Milieu Platform Zorg. Kennis is het tweede voordeel van dit concept. Je doet mee aan kennissessies met andere zorgorganisaties, zo leer je van elkaar.

Resultaten

Als de zorginstellingen de ambities uit hun Green Deal Zorg-plan waarmaken, dan zijn ze gecertificeerd. In het plan is ook aandacht voor toekomstige maatregelen, na de eerste twee jaar. Dit levert een aanzienlijke winst op voor het milieu, vaak voorbij de regelgeving. Een positief resultaat, want je bespaart en draagt bij aan een beter milieu.

Meet weten over Green Deal Zorg?

Enthousiast geworden? Neem contact op met Ingrid Wentink via  duurzaam@epe.nl.