De gemeente Epe is eind 2019 gestart met het maken van de omgevingsvisie. Als eerste stap hiervoor is er in november informatie opgehaald bij inwoners en organisaties. Het doel was om in brede zin te achterhalen wat mensen waardevol vinden in onze gemeente én om te inventariseren wat men als belangrijke aandachtspunten voor de toekomst ziet.

Wethouder Robert Scholten: “We hebben in november een goede start gemaakt voor het maken van de omgevingsvisie voor onze gemeente. Die visie gaat over hoe onze omgeving er in de toekomst uit ziet. De omgevingsvisie wordt de kapstok voor alle keuzes die we in de toekomst gaan maken voor onze leefomgeving. Daarom vinden we het belangrijk om deze visie samen met inwoners en organisaties te maken. Ik wil graag iedereen nogmaals bedanken voor hun eerste inbreng!”

In totaal hebben ca. 1000 mensen een vragenlijst ingevuld: 750 mensen online via het inwonerspanel Epe Spreekt (www.epespreekt.nl) en 250 mensen tijdens straatinterviews in alle dorpen. Het overgrote deel van de mensen geeft aan de gemeente graag te willen behouden zoals die nu is. Op de vraag wat men zou willen veranderen of verbeteren werd heel divers geantwoord. Veelgenoemde begrippen zijn: woningen, jongeren, leegstand, groen, ouderen, winkels en onderhoud.

Op de vraag waar de gemeente de komende jaren de meeste aandacht aan moet besteden, werden de thema’s: gezondheid, ruimtelijke kwaliteit en natuur, en wonen het meest genoemd. Wonen gaat dan vaak over een tekort aan betaalbare woningen voor starters en senioren. Onze prachtige natuurlijke omgeving moet zeker behouden blijven. Gezondheid wordt vaak gekoppeld aan de vergrijzing: meer ouderen betekent een toename aan zorg.

Naast gesprekken met inwoners zijn er in november ook bijeenkomsten geweest met organisaties. Ketenpartners van de gemeente (zoals de VNOG, GGD, de omgevingsdienst, het waterschap etc.) gaven aan welke belangrijke thema’s zij zien voor de toekomst. Daarnaast zijn een groot aantal organisaties uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin zij hun doelen en ambities konden delen. Vervolgens zijn die doelen binnen verschillende thema’s besproken.

De jeugd heeft de toekomst! Om ook de mening van kinderen mee te kunnen nemen zijn er op een aantal basisscholen in de gemeente en op de RSG in Epe workshops en gastlessen gegeven. Ongeveer 170 kinderen konden op die manier meedenken over de toekomst van de gemeente.

Onderaan dit bericht staan alle opbrengsten gebundeld in een document ‘Opbrengsten van de eerste participatieronde omgevingsvisie gemeente Epe’. Ook vindt u hier de themapagina over de omgevingsvisie die woensdag 26 februari 2020 in de Gemeentewijzer in het Veluws Nieuws staat.

Op de kaart hierboven is weergegeven welke onderwerpen vaak genoemd werden. Deze kaart is een samenvatting van alles wat opgehaald is in november. De symbolen op de kaart zijn illustratief en een globale weergave. Veel kinderen hebben bijvoorbeeld een klimbos genoemd als wens voor de toekomst, maar de plek op de kaart daarvan is geheel willekeurig (in het bos) gekozen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het symbool van de windmolens. (Deze kaart is beter leesbaar als u het document onderaan dit bericht opent. Daar staat deze kaart ook in.)

Na analyse van alle informatie die opgehaald is komt een aantal thema’s naar voren die veel mensen en organisaties belangrijk vinden. Over deze thema’s wil de gemeente per gebied opnieuw met inwoners en organisaties in gesprek om samen verder te kijken wat die thema’s voor een specifiek gebied van onze gemeente betekenen. Voor deze gesprekken worden eind maart en begin april opnieuw een aantal bijeenkomsten georganiseerd. De uitnodigingen hiervoor worden binnenkort verstuurd en verspreid via o.a. de Gemeentewijzer in het Veluws Nieuws en de facebookpagina van de gemeente.

Opbrengsten eerste participatieronde omgevingsvisie gemeente Epe november 2019 PDF

Rapportage Moventem online vragenlijsten Epe Spreekt omgevingsvisie dec 2019 PDF

Themapagina Gemeentewijzer Veluws Nieuws 26022020 Omgevingsvisie Eerste stap in proces omgevingsvisie afgerond PDF

Kaart groter formaat JPG