Op 11 mei beginnen de basisscholen en kinderopvang weer. Dat is een mooie gelegenheid om de kinderen lopend of fietsend naar school te laten gaan. De hoogste klassen zelfstandig. De jongere kinderen onder begeleiding. En de peuters en kleuters achterop of in de bakfiets of fietskar.

Voordeel
Voordeel is dat het rustiger op straat is dan gewoonlijk. Nog niet alle scholen gaan open en veel volwassenen werken thuis. Daardoor is er minder verkeer op straat. Een prima reden dus om de kinderen lopend of fietsend naar school te brengen. Bovendien is lopen of fietsen gezond en goed voor het milieu.

Peiling
Ouders kiezen om verschillende redenen voor de fiets. De drie belangrijkste zijn volgens een vorig najaar gehouden peiling onder ouders van basisscholieren:
74,8% van de ouders vindt het gezond: de kinderen bewegen buiten;
het is leerzaam, zegt 71,4%: de kinderen leren veilig omgaan met het verkeer;
57,9% vindt het duurzaam: fietsen is beter voor het milieu.
Zie voor meer informatie over de resultaten van deze peiling de website van de Fietsersbond.

Halen en brengen
Ook voor de heropening van het (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang geldt de 1,5-meter-richtlijn. Ouders moeten zich daaraan houden als ze hun kinderen brengen en halen. Wat dus neerkomt op 1,5 meter afstand houden tot andere ouders, onderwijzers, kinderen en omwonenden.

Ouders krijgen ook het dringende advies om niet het schoolplein op te lopen en alle aanwijzingen van het personeel van de school op te volgen. Het halen en brengen van kinderen speelt zich dus af in de openbare ruimte. De gemeente Epe benadrukt dat het belangrijk is dat dit veilig gebeurt. Op de fiets of lopend naar school komen draagt daaraan bij.

 

Bron: Gemeente Epe