op foto: Wim Proper

VAASSEN – De lange geschiedenis van SV Vaassen werd afgelopen week tijdens de jaarvergadering extra benadrukt. Maar liefst vijf leden zijn hun club al vijftig, zestig of zelfs zeventig jaar trouw. In totaal werden elf jubilarissen in het zonnetje gezet.

Zeven van hen waren tijdens de algemene ledenvergadering aanwezig. Voorzitter Ben Meuleman overhandigde hen de verenigingsspeld, natuurlijk met een fraaie bos bloemen. Over iedere jubilaris gaf Meuleman een korte opsomming van hun geschiedenis bij de club. Waarbij ongetwijfeld niet alles werd benoemd, omdat de mannen in de loop der jaren ook als vrijwilliger veel taken op zich hebben genomen. En de meesten zijn nog wekelijks in en rond het clubhuis te vinden. Zowel als supporter en als vrijwilliger.

Willem Proper is maar liefst zeventig jaar lid. Fred van Essen, Ben Vosselman en Hennie Niekamp zijn al zestig jaar bij SV Vaassen en Marcel Boeve is een halve eeuw verbonden aan de blauw-witten. Cor van Triest is al veertig jaar lid. Voor hun zilveren lidmaatschap werden Richard Berkhoff, Jaap van Lent, Peter van Essen, Richard Buitenhuis en Erik Hagen gehuldigd.

  op foto: Erik Hagen

Tijdens de algemene ledenvergadering  werd kort teruggeblikt op het vorige seizoen. De toename van het aantal jeugdleden geeft de club alle hoop op een gezonde toekomst.

Door hun drukke werkzaamheden hebben Peter en Dorien Schreurs hun bestuursfunctie beëindigd. Ook Sandra van Essen is uit het bestuur getreden. Marcel Tiemann werd herkozen voor een volgende termijn.

  op foto: Dorien en Peter Schreurs