De komende 4 weken zouden in het teken staan van de Nationale Klimaatweken. Er waren verschillende activiteiten in het land gepland. Helaas kunnen deze door de aangescherpte coronaregels niet doorgaan. Daarom is besloten de Nationale Klimaatweken te verplaatsen naar 2021.

Wat houden de Nationale Klimaatweken in?

Op de laatste donderdag van oktober wordt de Klimaatnota aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze nota staat hoe ver we zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Om hier meer aandacht voor te vragen heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Nationale Klimaatweken geinitïeerd. Met als doel dichter bij de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te komen. Tijdens dit evenement, dat 4 weken duurt, laten diverse organisaties, bedrijven en burgers zien welke stappen zij zetten om de CO2-uitstoot verder terug te dringen.

(Online) Klimaatdag

Nu het vier weken durende evenement niet lukt is het vandaag, 12 oktober, (online) Klimaatdag. Vandaag wordt het online magazine SCHOON aangeboden aan minister Wiebes.
In het online magazine staan interessante en inspirerende voorbeelden op het gebied van duurzaamheid.

Gemeente Epe in Schoon magazine met bevlogen ambtenaar Ingrid Wentink

Gemeente Epe heeft een plek gekregen in dit magazine. En daar zijn we best een beetje trots op. Ingrid Wentink, beleidsontwikkelaar Duurzaamheid & Klimaataanpak bij de gemeente Epe, werkt samen met haar collega’s aan duurzaamheid en klimaataanpak. Ze staat met naam en link in het online magazine vermeld. Zij vertelt hier over haar rol als ambtenaar bij vooruitstrevende projecten in onze gemeente. In het interview leest u over het project dat ze samen met de vakantieparken in Epe is gestart. Het is een interessant test-project waarin partijen op zoek gaan naar antwoorden op de aanstaande veranderingen in de energievoorziening. De link naar het interview is terug te vinden op  www.schoonmagazine.nl.  De rechtstreekse link naar het interview leest u op onze site. Ook is er een  filmpje  gemaakt over het magazine.