Wim v’t Einde stuurde het volgende bericht;

 

“Op 16 juli hield de stichting SprenghenParc een derde ronde over hun plannen om een wijk aan de westkant van Vaassen te bouwen. In de kerkzaal van Musafir had de organisatie een vergaderopstelling gemaakt, waarin die avond twee keer een bijeenkomst werd gehouden.

Opnieuw liet de organisatie dezelfde plannen zien, die op enkele kleine punten waren aangepast. Het ging daarmee met name om het verplaatsen van enkele parkeerplaatsen. De 3D-modellen van de woningen, die op het plan werden geplaatst, gaven wat meer ruimtelijk inzicht voor de mensen die dat nodig hebben. Met andere suggesties vanuit de omwonenden was nog niet veel gedaan. Wel waren wat studietekeningen gemaakt, maar daarbij werden door de initiatiefnemers dermate veel negatieve kanttekeningen gemaakt dat deze niet echt haalbaar lijken. Overigens ging het bij deze gewijzigde tekeningen alleen om een alternatief plan voor de appartementen, waardoor een aantal van de overige huizen iets werden verplaatst.

Een aantal omwonenden onderzocht de mogelijkheden tot bijstelling van de plannen, maar kreeg daar in deze bijeenkomst nog geen duidelijkheid over. Wellicht dat deze wijzigingen in een volgende gespreksronde worden meegenomen. Nadeel van aanpassingen is echter, dat deze de zorgen van de ene buurtbewoner oplossen, maar die van andere buurtbewoners weer kunnen verergeren.

Er zijn tijdens en na de eerste twee rondes veel vragen bij de initiatiefnemers ingediend. Deze vragen zijn nog steeds niet beantwoord. Wel gaf dhr. Van der Aart aan dat hij veel van die vragen niet relevant vindt en daarom ook niet gaat beantwoorden. Aan de overige vragen besteedde hij geen aandacht. De indieners hebben de initiatiefnemers opnieuw verzocht alle gestelde vragen te beantwoorden.

De indruk, die na deze drie gespreksrondes ontstaat, is dat de initiatiefnemers de plannen niet of nauwelijks willen wijzigen om tegemoet te komen aan de zorgen van de omwonenden. Het niet beantwoorden van de vele vragen draagt bovendien niet bij tot duidelijkheid voor de omwonenden. Waar de initiatiefnemers in een nieuwe brochure aangeven: “Er moet daarom zorgvuldig te werk worden gegaan en rekening worden gehouden met de belangen van alle betrokken partijen”, slagen ze daar vooralsnog niet in. Veel omwonenden zijn na deze derde ronde opnieuw teleurgesteld.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Einde