Rond de jaarwisseling reikt de gemeente Epe de sportprijs uit aan bijzondere sportprestaties of sportinitiatieven uit het afgelopen jaar. Als aanmoediging om vooral door te gaan, vanwege de uitmuntende prestatie of omdat zoveel andere mensen kunnen bewegen door dit initiatief. De gemeente Epe spreekt met deze prijzen haar waardering uit.

Dit jaar hebben wij ‘onze Janny’ aangemeld. Wat ons betreft verdient zij die prijs met vlag-en-wimpel.

Vind je dat ook?
Stemmen kan via www.epe.nl/sportprijs. De prijzen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 2019. 

Basisschool De Sprenge Vaassen is in beweging! Janny is de grote motor achter alle sportactiviteiten en grote voorbeeld ‘gezonde voeding, gezond gedrag’ op en rondom onze school. Zij is leerkracht in de onderbouw.

Onder schooltijd verzorgt zij een dag in de week gymlessen voor alle kinderen en organiseert alle sportactiviteiten. Ook zoekt zij contact met allerhande sportverenigingen en sportactiviteiten voor gastlessen, zodat de kinderen onder schooltijd kennis kunnen maken met diverse sporten. Na schooltijd enthousiasmeert ze kinderen en ouders om mee te doen aan buitenschoolse sportactiviteiten, waar zij zelf ook steevast te vinden is. In de avonduren en de weekenden traint ze een loopgroepje of loopt (of schaatst) ze zelf nog ‘wat rondjes’.

Sinds begin dit jaar organiseert en begeleidt Janny peutergym bij ons op school: peuters die dat leuk vinden zijn op woensdag na schooltijd welkom om samen met papa of mama te komen bewegen. Het gaat dan vooral om het plezier om te bewegen, in een prachtige en speciaal voor peuters ingerichte sportzaal. Met na afloop een gezonde snack. Afgelopen week heeft zij dit uitgebreid met gastoudergezinnen. Janny heeft hen benaderd om bij ons in de speelzaal te komen bewegen.

Begin dit schooljaar heeft Janny -samen met de buurtsportcoaches- de eerste Sprenge-trailrun georganiseerd, als opening van de Nationale Sportweek in Vaassen. Ouders en kinderen van onze school renden hun rondjes op de Cannenburch. Een prachtig evenement, dat zeker herhaling verdient en kan uitgroeien tot een Vaassens evenement! Jogg (jongeren op gezond gewicht was hier ook bij betrokken).

De meest recente activiteit is dat Janny ons allemaal de daily-mile laat lopen. Na hard werken gaan kinderen en leerkrachten even naar buiten om een rondje te lopen. Hierna gaat iedereen weer met een frisse neus en een leeg hoofd lekker aan de slag.

En we weten zeker dat er binnenkort weer iets komt waarbij we de sportschoenen (of schaatsen) moeten aantrekken….

Auteur: Sonja van Katwijk (directeur)
Basisschool de Sprenge