De gemeente Epe voerde dinsdag 10 maart een integrale controle uit op vakantiepark Remboe Village in Epe, samen met Ariadne en politie. Ariadne is een samenwerkingsproject van gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en provincie Gelderland. Ariadne ondersteunt gemeenten bij de leefbaarheid/revitalisering van vakantieparken. Toezichthouders van de gemeente, medewerkers van Ariadne en de politie controleerden vandaag de aanwezigen op het park op identiteit en of ze stonden ingeschreven in de basisregistratie voor personen. Ook werd gecontroleerd of de chalets wel worden gebruikt voor recreatiedoeleinden en niet voor permanente bewoning.

Controle afgerond

Aan het begin van de middag was de controle afgerond en zijn alle verblijfseenheden op het park gecontroleerd. We hebben 59 personen gesproken, waarvan nu al duidelijk is dat 7 personen permanent op het park verblijven. De komende tijd zullen wij een vervolg geven aan de bevindingen uit deze controle.

Vitale vakantieparken

Het is een park met complexe eigendomsconstructies. Ariadne heeft ervaring met dit soort parken, waar sommige mensen eigenaar van een chalet zijn, anderen een chalet huren en sommige mensen weer eigenaar van een stukje grond zijn. Bij deze controle kwam de hulp en expertise van Ariadne  goed van pas. Wij willen als gemeente een kwaliteitsimpuls geven aan de parken in onze gemeente, zodat het mooi en goed recreëren is in Epe. We helpen recreatieondernemers hierbij en voeren als gemeente jaarlijks diverse controles uit op parken. Dit is ook één van de speerpunten uit het gezamenlijk integraal veiligheidsplan voor de gemeenten op de Noord-Veluwe, namelijk de leefbaarheid/revitalisering van vakantieparken.