Op de clubshow van Kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken zijn dit jaar verschillende diergroepen te bewonderen zoals hoenders, konijnen en sierduiven.

Voor de Vaassense kleindierenvereniging is dit het derde evenement dit jaar na de grote Midden Veluweshow die de leden met twee andere verenigingen organiseren.

Vanaf donderdagmorgen 1 november zullen de vrijwilligers de Rank ombouwen tot een jaarlijks club evenement met 204 dieren. Voor deze clubshow zullen partners van de leden zorgen dat er weer versiering op de kooien

zal staan. Deze worden gemaakt op de speciale crea-avond onder begeleiding van Nelie de Wilde. De dieren worden dit jaar gekeurd door vier keurmeesters.

De opening van de clubshow op vrijdagavond 2 november zal dit jaar worden gedaan door dhr. H. van Brink fotograaf, hij zal tevens de hoofd ereprijzen uitreiken aan de winnaars in diverse diergroepen. Tijdens de opening zullen ook nog een aantal leden in het zonnetje worden gezet voor hun jaren lidmaatschap van de vereniging en de landelijke bond. De opening is om 20.00 uur in de Rank en vanaf 20.30 uur vrijdagavond is iedereen van harte welkom om dit kleindierevenement te bezoeken in gebouw de Rank, Torenstraat 15 in Vaassen.

Toegang is gratis.

Vrijdag             2  november        van 20.30  tot 22.00 uur.

Zaterdag          3  november         van 10.00   tot 15.00 uur.