De gemeente Epe schaft 8 nieuwe camerasystemen aan. Het totaal komt daarmee op 11 systemen. Daarmee kan de gemeente haar schoolgebouwen beschermen tegen inbraak en vandalisme. Ook verhogen de camera’s de kans daders op te sporen. De betrokken schoolbesturen houden zich aan een AVG-protocol voor het gebruik van de beelden.

Zuinig en veilig

Jaarlijks besteedt de gemeente Epe gemiddeld €25.000 aan het herstel van schade aan schoolgebouwen. Het gaat om schade door inbraak en vandalisme. Deze schoolgebouwen zijn eigendom van de gemeente. Door camera’s te plaatsen wil de gemeente de gebouwen extra bewaken. Wethouder Erik Visser van onderwijs: “We zijn zuinig op onze schoolgebouwen. Bovendien willen we dat de kinderen, de leerkrachten en andere werknemers zich er veilig kunnen voelen.”

Aanvulling

Officieel zijn de schoolterreinen buiten openingstijden niet toegankelijk voor onbevoegden. Dat staat aangegeven op borden bij de scholen. Politie en BOA’s zien daarop toe. Ook jongerenwerkers gaan regelmatig langs bij schoolterreinen waar jongeren samenkomen. De camerasystemen zijn bij alle scholen in de gemeente Epe flexibel in te zetten als aanvulling op dit toezicht.

AVG-protocol

Scholen die de camera’s willen gebruiken ondertekenen een protocol. Dat is gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens dit AVG-protocol mogen de beelden alleen bekeken worden op verzoek van de politie. Ook is in het protocol vastgelegd wie de beelden mogen bekijken en hoe lang ze mogen worden bewaard. Wethouder Visser: “We gaan dus heel selectief en zorgvuldig met deze beelden om. Het is een goed middel om inbraak en vandalisme te voorkómen. Mocht daarvan toch sprake zijn, dan vergroot het cameratoezicht in elk geval de pakkans. Dat is ons de investering van €35.000 wel waard.”