In het najaar van 2018 werden enkele buurtbewoners van de Woestijnweg onaangenaam verrast, toen de heer Essenstam, de initiatiefnemer van Stichting SprenghenParc, onaangekondigd op de stoep stond, een bouwplan uitrolde en met de woorden ‘hier kom ik te wonen’ het mooiste plekje ten opzichte van het natuurgebied aanwees. Het bouwplan voorzag in dat plan in de bouw van 16 woningen.

De buren waren onthutst en vroegen zich af hoe het kon dat de gemeente toestemming had gegeven om op dit stuk beschermde grond, dat notabene in het buitengebied ligt en bovendien grenst aan een natuurgebied, een woonwijk te gaan bouwen. Eerdere bouwplannen werden door de gemeente afgewezen. Navraag bij de gemeente Epe leerde dat er officieel nog niets over dit plan bekend was en dat de heer Essenstam voorbarig was geweest in het delen van de plannen. De buurt verenigde zich en een actiegroep werd geboren.

In mei jl. werd bekend dat de gemeente, ondanks de bezwaren van de omwonenden, de heer Essenstam had gevraagd nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van zijn plan en de buren daarin te laten participeren. Op 14 mei jongstleden werd er door de initiatiefnemer een webinar georganiseerd, waarin de buurt zou worden ingelicht over de plannen voor een nieuwe woonwijk en er online vragen gesteld konden worden.

De webinar zou duidelijkheid moeten geven over de plannen, maar het riep juist veel vragen op. Zo werd een schetsontwerp gepresenteerd, waarbij er ineens 64 woningen gebouwd zouden gaan worden en werd tevens aangegeven dat daar nog veel aan gewijzigd kan worden. De buren vragen zich dan ook af: “Wat betekenen deze plannen, het geeft ons op dit moment onvoldoende duidelijkheid. Wat ons nu werd getoond, kan nog op allerlei punten worden gewijzigd”.

Wil Dieker vult aan: “Daarnaast zijn veel mensen uit de omgeving niet geïnformeerd, of konden ze vanwege de vorm van een webinar niet deelnemen. Dat is nogal zuur, wanneer je weet dat het plan al in de verkiezingsprogramma’s van diverse politieke partijen werd genoemd. Vreemd dat de omwonenden nu pas bij het project worden betrokken, dat had veel eerder gekund en gemoeten. Het lijkt erop dat een aantal partijen zich al aan het plan hebben geconformeerd, ruim voordat omwonenden worden betrokken en dat steekt”.

Tijdens de webinar konden de deelnemers vragen indienen. Slechts een beperkt aantal daarvan zijn beantwoord. Waar je tijdens een normale inspraakavond hoort welke vragen door de aanwezigen worden gesteld, is het onduidelijk welke en hoeveel vragen zijn gesteld. De buren hebben daarom een lijst gemaakt met gestelde vragen. Veel daarvan zijn nog niet beantwoord. Maar ook de antwoorden, die tijdens de webinar werden gegeven, leverden weinig informatie op. In de twee weken na het webinar zijn de onbeantwoorde vragen nog steeds niet beantwoord.

De omwonenden verbazen zich ook dat de gemeente dit plan überhaupt een kans wil geven. Het plan ligt buiten de bebouwde kom en tegen een natuurgebied dat nog maar kort geleden is aangelegd. De natuur begint zich daar te vormen en wanneer je daar dan zo dicht bij gaat bouwen heeft dat effect. Irmi Bassen ziet het drama al voor zich: “Vrijwel elke avond lopen en reeën en vossen in de weilanden bij het natuurgebied. Die verdrijf je wanneer je dit plan gaat uitvoeren. Ook het natte gebied is ecologisch kwetsbaar en zal leiden onder de genoemde bebouwing en de bijbehorende bemaling”.

Ondertussen beraden de omwonenden zich op vervolgacties. Ze leggen contact met een aantal relevante partijen die hen kunnen helpen bij de bezwaren tegen deze plannen.