Vier inwoners van de gemeente Epe kregen in april te horen dat ze Koninklijk zijn onderscheiden. Burgemeester Tom Horn feliciteerde hen toen via een videoverbinding vanuit het gemeentehuis. Het was in deze fase van de coronacrisis niet mogelijk om deze onderscheiden inwoners thuis te bezoeken of op het gemeentehuis te ontvangen.

Op vrijdag 3 juli heeft burgemeester Tom Horn hen bezocht en de lintjes uitreiken.

Na Epe en Emst was het volgende bezoek van de burgemeester in Vaassen bij De heer A. (Albertus) Niessink, 82 jaar, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Niessink is dit jaar 45 jaar lid van de Baptisten Gemeente Apeldoorn. Hij heeft in deze periode 32 jaar de functie van secretaris bekleed. Ook is hij de laatste 5 jaar (tot 2019) voorzitter van deze gemeente geweest.

Tussen 1964 en 2009 was hij betrokken bij het pensioen- en invaliditeitsfonds ten behoeve van voorgangers binnen de Unie van Baptisten Gemeenten Nederland, in een bestuursfunctie en als adviseur. Vanaf begin jaren zeventig tot 2002 is de heer Niessink tevens bestuurslid geweest van de Unie van Baptisten Gemeenten Nederland.

Sinds 2007 is hij actief voor de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) Vaassen.

De PCOB heeft 300 actieve afdelingen in heel Nederland. De heer Niessink vervult de functie van voorzitter en belastingadviseur en hij vertegenwoordigt de PCOB Vaassen in de regiovergadering Noord-Oost Veluwe.

Ook was de heer Niessink vrijwilliger bij de Stichting SWOE (evenementencommissie en formulierenteam) en secretaris bij de SOSO Epe.