Op donderdagmiddag 10 januari 2019 komt de soos in Oene, georganiseerd door vrijwilligers van Koppel-Swoe, weer bijeen van 14.00 uur tot 16.00 uur in Zaal Post.

Op deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar wordt er zoals gewoonlijk een bingo georganiseerd.

Aan de deelnemers vragen wij allemaal een cadeautje voor de bingo mee te nemen.

De soos wordt eens per drie weken gehouden. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot:

Jannie Slotboom 0578-641134 of Willy Loonstra 0578-641460