Er bestaat veel onduidelijkheden maar ook misverstanden over het erfrecht en de daarbij behorende verdeling van een nalatenschap.

Deze komen natuurlijk naar voren als één van de twee partners komt te overlijden In deze bijeenkomst werden verschillende thema’s via stellingen besproken zoals erfrecht en testament, Schenken en levenstestament

Een druk bezochte bijeenkomst met meer dan 100 bezoekers georganiseerd door de Rabobank en Notariaat Ridderhof & Stelwagen