De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Toezicht en handhaving 
Vragen fractie Dorpspartij (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
De fractie Dorpspartij heeft vragen inzake handhaving bouwwerken bij vakantiehuisjes ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend