De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Ruimte en wonen (verantwoordelijke wethouder R.A.J. Scholten)
Uitbreinding formatie beheer basisregistarties
De gemeente Epe is verantwoordelijk voor het beheer van bepaalde geografische gegevens. In het verleden werd dit gedaan door een externe inhuur kracht wat extra geld koste. Het college van B&W heeft besloten om een eigen ambtenaar deze werkzaamheden uit te laten voeren waardoor er ipv 3 nu 4 dagen (x8 uur) in de week een ambtenaar zich hier mee bezig kan houden met deze registratie. Doordat de gemeente geen kosten meer kwijt is aan externe inhuur, kost deze wijziging de gemeente niks extra’s.

Vaststelling Nota Parkeernormen 2018 en bestemmingsplan “Parapluplan Parkeren”
Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen een ingediende zienswijze (er zijn dus aanpassingen voorgesteld op de voorgestelde plannen) gedeeltelijk mee te nemen in deze documenten en deze dan vast te stellen in de gemeente raad.

Het parapluplan parkeren is nodig door een wijziging van de woningwet, waardoor het bestemmingsplan van de gemeente zelf moet voorzien in een parkeer(norm)regeling, Eerder was dat een onderdeel van de bouwverordering.

Ontwerp wijzigingsplan Wiemanstraat 34 Emst
Er is een procedure gestart om het bestemmingsplan van deze locatie van agrarisch naar wonen te wijzigingen. Het ontwerp wijzigingsplan is nu vrijgegeven voor terinzagelegging. Zodat er op gereageerd kan worden.

Bestuur en organisatie (verantwoordelijke wethouder R.A.J. Scholten)
Belastingverorderingen
Het college van B&W heeft de verhuurtarieven voor 2019 vastgesteld. Hierdoor wordt de huur voor de gymzalen en de Amfihal met 1,8% verhoogd.

Tevens wil het college aan de gemeenteraad vragen om de de belastingtarieven voor 2019 vast te stellen.

Opgroeien in Epe (verantwoordelijke wethouder C.M. de Waard-Oudesluis)
Aanvulling budget Koppel aangaande Project Steunouder 2018
Het college van B&W heeft besloten om een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen voor het project “Steunouder” van de Stichting Koppel-Swoe. Hierdoor kan dit project ook in de tweede helft van 2018 verder gaan. Voor de eerste maanden van dit jaar was al een subsidie verleent van maximaal € 17.000.

In het project Steunouder worden vrijwilligers (ouders) ingezet ter ondersteuning van gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit project is sinds 2015 onderdeel van het aanbod van Koppel.

Epe orde (verantwoordelijke wethouder C.M. de Waard-Oudesluis)
Verlengen Dienstverleningsovereenkomst Basismobiliteit
Het college van B&W heeft besloten om ook de komende 4 jaar gebruik te blijven maken van de diensten van PlusOV voor de basismobiliteit. Ze willen nog wel de gemeente raad hier raadplegen.

PlusOV verzorgt vervoer van inwoners van de gemeente Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Zeg maar de oude regio taxi. Voorheen regelden de gemeente dit zelf, maar men hoopte door schaalvergroting, geld te kunnen besparen. Tot nu toe hebben de aangesloten gemeentes steeds weer extra geld moeten uitgeven aan PlusOV en de gemeentes Apeldoorn, Deventer en Zuthphen zullen zich waarschijnlijk gedeeltelijk terug gaan trekken uit PlusOV. In andere media kon je al lezen dat er ook dit schooljaar weer problemen waren met het route gebonden (scholieren) vervoer wat door PlusOv wordt uitgevoerd.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)