Ons vangnet van zorg en welzijn bewijst juist nu zijn (veer)kracht”, aldus burgemeester Tom Horn.

 

Beste inwoners, ondernemers en organisaties,

Het coronavirus is nog niet uitgewoed. Nog steeds komen er besmettingen en zieken bij. In onze gemeente overleed vorige week voor het eerst een coronapatiënt. Een trieste mijlpaal. De coronacrisis vraagt enorm veel van mensen die werken in de zorg. Denk aan mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Mensen van de thuiszorg en de dagbesteding. Uw eigen huisarts in Emst, Epe, Oene of Vaassen. En laten we de mensen om hen heen niet vergeten, zoals schoonmakers, keukenpersoneel en leveranciers. Zij zorgen dat al deze verzorgers hun werk goed en verantwoord kunnen doen.

Al deze mensen werken keihard aan de bestrijding van het coronavirus. Dat doen ze met hart en ziel en gevaar voor hun eigen gezondheid. Ook in onze regio trekken zij samen op en houden ze contact met elkaar. Zo houden zij de vinger aan de pols: wat is nodig, waar ontstaan eventueel knelpunten en hoe lossen we die dan op?

Speciale aandacht is er voor kwetsbare gezinnen en ouderen, voor mensen die beschermd wonen en voor dak- en thuislozen. Zij hebben nog steeds ondersteuning nodig. Zeker nu. Vanwege de coronamaatregelen is vaak de gebruikelijke ondersteuning niet meer mogelijk. Gelukkig blijken zorgaanbieders slim en creatief. Zij vinden nieuwe manieren om toch hulp en ondersteuning te bieden aan wie het nodig heeft.

Ook mantelzorgers verdienen speciale aandacht. Op hen wordt nu een groot beroep gedaan. Dat komt bijvoorbeeld doordat locaties voor dagbesteding en gespecialiseerde opvang zijn gesloten. Ineens komt dan de zorg (bijna) helemaal op de schouders van de mantelzorgers te liggen. Denk aan ouders met een kind met een (meervoudige) beperking. Of de partner van iemand met de ziekte van Alzheimer. Dan kan mantelzorg extra zwaar worden, zowel voor de mantelzorgers zelf als voor degene voor wie ze zorgen.

Door de jaren heen hebben de gemeente en haar partners met elkaar een vangnet van zorg en welzijn gemaakt. Dat vangnet bewijst juist nu zijn (veer)kracht. Daar mogen we trots op zijn.

Laten we omkijken naar al die hardwerkende zorgverleners in onze familie- en vriendenkring en in onze buurt. We kunnen hun een luisterend oor bieden, boodschappen voor hen doen of hun hond uitlaten. In elk geval verdienen ze voor al hun toewijding ons respect en onze dankbaarheid. Terecht hebben we voor hen geapplaudisseerd.

Harde werkers in zorg en welzijn in onze gemeente,
vanaf deze plek zeg ik u: heel veel dank en houd vol.

Uw burgemeester,

Tom Horn